Plaża – przypływ

Był odpływ to teraz parę słów o odpływie.

 

Pływy morskie (przypływy i odpływy) to regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanie. Wywołuje je zjawisko pływowe, którego przyczyną są siły grawitacyjne Księżyca i Słońca. Zmiana wysokości wody w danym miejscu jest spowodowana zmienną pozycją Słońca i Księżyca w stosunku do Ziemi, co jest połączone z rotacją Ziemi oraz batymetrią oceanów, mórz i estuariów. Efekt pływów może wystąpić także poza oceanami, wszędzie tam gdzie występuje pole grawitacyjne zmienne w czasie i przestrzeni. Najsilniejsze pływy (syzygijne) występują, gdy wpływy Słońca i Księżyca dodają się do siebie (tj. gdy Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się w linii prostej – w trakcie pełni oraz nowiu Księżyca). Natomiast gdy wpływ Słońca i Księżyca nie sumuje się (Księżyc, Ziemia i Słońce tworzą kąt prosty), pływy są najsłabsze (pływ kwadraturowy).

Przeciętny czas między kolejnymi przypływami wynosi 12 godzin i 27 minut i zależy od ukształtowania akwenu, a także pory roku oraz pory dnia, dlatego też nie da się wyznaczyć stałych godzin przypływu i odpływu w danym miejscu.

 

Nie bójcie się, ja tak mądrze nie piszę – z pomocą przyszła Wikipedia.

 

Wracam do moich wypocin. Podczas naszego drugiego pobytu na plaży wszystko z pozoru wyglądało tak samo. W porcie   tak jak kiedyś nie było wody – statki stały na piasku. Wody nawet było mniej niż ostatnio i znów mogłem porobić takie o to zdjęcia:

Plaża podczas odpływu – ogormna:

Około godziny 16 plaża wyglądała już tak:

Z wielkiej na kilkadziesiąt (set) metrów plaży została wąska struga piasku szerokości może 5-10 metrów. Różnica jest ogromna. Najciekawsze, że zmieniło się to w ciągu kilu godzin prawie odcinając nas na półwyspie który zmienił się w… wyspę. Ale o tym następnym razem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *